Makkelijk Lezen Plein

Soms wil het lezen niet zo vlotten, maar dat hoeft geen domper op het leesplezier te zijn. De bib heeft voor iedereen leuke materialen, ook als lezen wat moeilijker gaat.

Daisy-boeken

Daisy-boeken zijn gewone leesboeken die volledig ingesproken zijn. Het zijn luisterboeken voor personen met een leesbeperking.

In Daisy-boeken is een digitale structuur aangebracht. Dankzij die structuur kan je al luisterend door het boek bladeren, van zin naar zin, van bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk. Zo kan je stukken opnieuw beluisteren of stiekem vooruit lezen.

Al luisterend kan je zelf meelezen in de papieren versie. We lenen daisy-boeken uit op cd die je kan afspelen op je computer of daisy-speler.

Je kan ook een Daisy-speler lenen in de bib, daisy-software downloaden voor je computer of de app Anders lezen downloaden om optimaal van je daisy-boek te genieten.

Dyslexieboeken

Mensen met dyslexie ondervinden problemen bij lezen en/of spellen. Zelfs na veel oefening blijft het automatiseren van letters naar klanken (lezen) of van klanken naar letters (schrijven) zeer moeilijk.

Boeken in een dyslexievriendelijk letterype kunnen een groot verschil betekenen. Bovendien bevatten onze dyslexieboeken een cd zodat je naar het verhaal kan luisteren tijdens het lezen.

Luisterboeken

Naar een verhaal luisteren kan even leuk zijn als het lezen. Daarom bieden we een mooie collectie luisterboeken aan.

Makkelijk lezen

Makkelijk lezen-boeken zijn volwaardige verhalen geschreven in een eenvoudige schrijftaal. Zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassenen bestaan makkelijk lezen-boeken.