Leeskring Leorim

Lezen in groep is dubbel zo fijn, daarom komt de leeskring vijfmaal per jaar samen om een boek te bespreken. Iedereen is welkom, ook als je het boek niet gelezen hebt. De toegangsprijs is 2 euro.

In samenwerking met Davidsfonds Lede, Davidsfonds Oordegem en samenwerkingsverband BibArt.

De leesgroep wordt begeleid door Marie-Jeanne Snoecks van Leesweb vzw. Bekijk de flyer van onze Leeskring 2019-2020.

Op ons huidig leeslijstje